av网站大全

Note: Click the icon to view the detailed address

Beijing
Wuhan
Chibi

Beijing Subsidiary: Beijing CSSC Huazhou Trading Co., Ltd.

Address: Room 402, Block B, Honglian Building, 28 Honglian South Road, Xicheng District, Beijing

Phone: 010-88395376 Fax: 010-88395884

Wuhan Headquarters: China Emergency Wuhan Headquarters

Address: No. 5 Yangguang Avenue, Jiangxia Economic Development Zone, Wuhan, Hubei Province

Phone: 027-87970446 Fax: 027-87970222

Production Plant: Chibi Production Base

Address: No. 76 Jinjishan Road, Chibi City, Hubei Province

Fax: 071-55267307